Πιστοποιημένοι Συμβούλοι - Πελοπόννησος

Κόρινθος

Ονοματεπώνυμο,
Τηλέφωνο
Επιχείρηση / Οργανισμός,
Θέση
Αθανάσιος Καραγκίκας
27410 75778
FnD Associates, Γενική Διεύθυνση
Ιωάννης Κοκκίνης
27410 75778
FnD Associates, Υπεύθυνος Πωλήσεων

Ηλεία

Ονοματεπώνυμο,
Τηλέφωνο
Επιχείρηση / Οργανισμός,
Θέση
Ζαφειρόπουλος Σπύρος
26210 30886
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ηλείας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Επιστημονικός σύμβουλος Πληροφορικής και επικοινωνιών